học seo cùng Huấn

8 cách xây dựng liên kết hiệu quả

[BẬT MÍ] 8 chiến lược xây dựng liên kết chất lượng 2020

Bạn mở danh sách những trang Blog bạn đã liệt kê ra, lần lượt bỏ từng domain vào công cụ ahref. Sau đó, tiếp cận chỉ số: DR, OT, OK của website đó. Nếu như chỉ số DR đó trên 50 thì hãy lấy ngay về vì nó sẽ rất giá trị để bạn đặt liên kết trên đó để kéo về website của mình. Chỉ số OT là Organic Traffic và OK là Organic Keyword. Nhìn vào trị số OT < OK ( và OT ít nhất từ 1K – 3K; và OK từ 5K-15K) thì đây là một…